Business Development

Corelio Business Development ondersteunt het management van onze groep bij het continue transformatieproces, speelt in op innovatieve trends en reikt de divisies opportuniteiten aan.

Business Development fungeert als coördinatie- en expertisecentrum voor overname- en samenwerkingsinitiatieven:

  • is contactpersoon voor en beoordeelt overname- en samenwerkingsvoorstellen aangebracht door derden
  • exploreert, identificeert en analyseert mogelijke overname- en samenwerkingsdoelen volgens de strategische agenda van Corelio
  • coördineert en bewaakt het proces van de pre-acquisitieactiviteiten
  • ondersteunt en begeleidt de businessverantwoordelijke in het integratieproces na acquisitie of afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten
  • evalueert voor het management op regelmatige basis de realisatie van de business- en financiële doelstellingen van de samenwerkingsovereenkomsten.

Arkafund-participaties worden tevens beheerd door dit Corelio Business Development-team.

 

Arkafund biedt kansen aan kmo’s met een bewezen business case en een onderbouwd groeiprofiel, actief binnen de media of mediagerelateerde ICT.

De proactieve risicokapitaalverstrekker voor kmo’s is een initiatief van Corelio, Dexia Bank en ARKimedes. Arkafund neemt minderheidsparticipaties via kapitaalinjectie om de groeiplannen te helpen financieren.

www.arkafund.be